POMOZITE ISPLATU DRUGE RATE

Poštovana sestro i cijenjeni brate!

Vama je poznato da je Islamska zajednica Bošnjaka Nürnberg kupila nove prostorije gdje planira da izgradi moderan i savremen «Bošnjački islamski kulturni centar» sa posebnim sadržajima koji će odgovarati vremenu i mjestu djelovanja a koji će biti u skladu sa našim islamskim konceptom življenja.

Kupljene prostorije sa pratećim troškovima koji prate kupovinu ( porez, provizija,notar, itd) koštaju 1. 300.000 € i njihova isplata treba da se završi do kraja 2013.godine.

Sa vlasnikom je dogovorena postepena  isplata u toku naredne godine sa sljedećim terminima: Nakon potpisa ugovora i kapare od 50.000,-€  dogovoreno je da 31.03.13. trebamo  isplatiti

400.000,- €. Nakon toga 30.09.13. slijedi  isplata  od 250.000,- €  i zadnja rata  je 31.12.13. u iznosu od 500.000,- €.

Mi smo svjesni veličine projekta ali i naših mogućnosti i naše vezanosti za džamiju. Oduvijek je  džamija imala srca koja za nju kucaju i imetke koji je grade i održavaju. Džamija na dunjaluku vraća uloženi trud ona nas veže u zajednicu vjernika i omogućuje  da  sačuvamo sebe i svoje porodice, da sačuvamo svoj identitet i da se integrišemo u društvenu zajednicu. Podžavanje ovog projekta znači žrtvu na  Allahovom putu a to je ono što naš Gospodar voli:

«Imetak na Alahovom putu žrtvujte i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite; Allah zaista voli one koji dobra djela čine»  (Bekare 195)

Žrtvovanje imetka za izgradnju džamije je žrtvovanje za Allahovu kuću. Naš Poslanik s.a.v.s. nas upozorava: «Džamije su Allahu najdraža mjesta na zemlji» (Muslim)

 

Dragi čitaoče, brate i sestro!

Nama se bliži isplata ove druge rate od 400.000 € i mi smo odlučili da javno pozovemo sve Vas koji čitate da date svoj doprinos u ime Allaha onoliko koliko možete, Vama to nije problem a nama je to značajna pomoć.

Vaše učešće realizirajte na jedan od slijedećih načina:

□   Dobrovoljnim prilogom u gotovini.

Važno je zbog ograničenosti sa terminom 31.03.2013. da  dobrovoljnim prilogom učestvujemo u obezbijeđivanju  zadatog iznosa. Molimo Vas da do ovog navedenog datuma uplatite iznos koji možete. Uplatnica je u prilogu teksta.

□   Dobrovoljnim prilogom u ratama.

Mjesečnom uplatom određenog iznosa ovisno o vlastitim mogućnostima.

Oni koji uplate iznos od 1.500,-€ ili vise stiču status «vakifa», što znači: Da će njihovo ime  kao utemeljitelja i graditelja  džamije-islamskog centra biti upisano na «ploči vakifa» koja će biti postavljena  na samoj džamiji –islamskom centru. Po okončanju akcije uradiće se « knjiga vakifa» sa slikom i biografijom  vakifa. Vakifima će biti uručena  vakufnama.

Zavisno odakle čitate ovaj apel tako nađite načina da realizirate Vašu uplatu. (PayPal, Überweisung, uplatom na blagajni)

Za Vaše uplate izdajemo potvrdu (Spendebescheinigung) na osnovu koje možete izvršiti povrat novca  od poreza.

Očekujemo Vaše uplate za naš zajednički uspjeh.

 

Dzematski odbor