Termin za Fudbal

Džemat Nürnberg organizuje termin za fubal za odrasle i omladinu.  Svakog petka u 21:30 u Kickfabrik u Nürnbergu. 

Adresa: Ferdinandstraße 21-23, 90429 Nürnberg