NOVI ISLAMSKI CENTAR

POTPISAN UGOVOR O KUPOVINI PROSTORIJA ZA ISLAMSKI CENTAR

«Imetak na Alahovom putu žrtvujte i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite;
Allah zaista voli one koji dobra djela čine»  ( Bekare 195)

Sretni smo da smo u prilici da Vas obavijestimo da je rukovodstvo zajednice u petak 21.12.12. potpisalo ugovor o kupovini prostorija za naš islamski centar.
Sa ovim su krunisani dugogodišnji napori oko pronalaska odgovarajućih prostorija koje će moći da svojim kapacitetom i sadržajem zadovolje naše potrebe, shodno vremenu življenja i mjestu djelovanja. Kupljeni prostor je na adresi

adrese

Ukupna površina zemljišta (Grundstück) je 3300m². Na zemljištu imaju tri velika objekta sa  prostorijama od 3272m². Od ove površine na prostor za stanovanje odpada 500m² a ostatak su kancelarijski prostori i hale.islamski centar Nürnberg
Objekat je kupljen za 1.200.000,00€ plus dodatni redovni troškovi (imobilija, porez, notar, itd). Sa vlasnikom je dogovorena postepena  isplata u toku naredne godine sa sledećim terminima: Nakon potpisa ugovora i kapare od 50.000,00€  dogovoreno je da 31.03.13. trebamo  isplatiti 400.000,00€. Nakon toga 30.09.13. slijedi  isplata  od 250.000,00€  i zadnja rata je 31.12.13. u iznosu od 500.000,00€.

Kupljenitest objekat će u narednom periodu biti preuređen jednim dijelom u savremeni i moderni islamski centar sa različitim sadržajima a drugim dijelom će zadržati karakter vakufa koji će iz vlastitih sredstva (prihoda od iznajmljenih stanova i prostora) omogućavati rast i razvoj a samim tim i snagu naše zajednice na ovim prostorima.
Džemat Nürnberg je zahvalan Uzvišenom da može sa Vama da podijeli radost ove informacije.

Mahsuz Selam

 

Odbor Islamske Zajednice

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA