Kurban 2020

Bliži nam se vrijeme kurban bajrama  a to je vrijeme izvšenja obaveze klanja  kurbana. Ukratko Vas želimo podsjetiti na  propise o kurbanu.
Propisi o kurbanu utemeljeni su na Kur'anu i Sunnetu. Klanje kurbana je vadžib za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti, a propisano je riječima Uzvišenog: „Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!”(EL-Kewser, 2.). Klanje kurbana ima veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju riječi Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Čovjek na Kurban-bajram ne može ništa draže Allahu uraditi, nego da pusti krv kurbana. Na sudnjem danu ona (zaklana životinja) će doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv stiže do Allaha prije nego što padne na zemlju. (Tirmizi i kaže da je sahih) 

Kao i svake godine do sada Džemat Nurnberg prima uplate za kurbane. Kurbani se kupuju i kolju u domovini. Kurban uplatite na naše konto: Gemeinde Nurnberg  e.V.  IBAN: DE37 7605 0101 0001 4428 25    sa naznakom “kurban 2020” Sa dovom Uzvišenom da primi.