POMOZITE ISPLATU DRUGE RATE

Poštovana sestro i cijenjeni brate! Vama je poznato da je Islamska zajednica Bošnjaka Nürnberg kupila nove prostorije gdje planira da izgradi moderan i savremen «Bošnjački islamski kulturni centar» sa posebnim sadržajima koji će odgovarati vremenu i mjestu djelovanja a koji će biti u skladu sa našim islamskim konceptom življenja. Kupljene prostorije sa pratećim troškovima koji …

POMOZITE ISPLATU DRUGE RATE Read More »